lørdag 4. april 2009

Marsoppdraget Voices of the World 2009

Månedens oppdrag har bestått av å lage lysbilder for hver av deltakerne denne måneden. I forkant måtte alle melde inn om de skulle bidra, eller ikke. Totalt 20 meldte seg på (hvorav nesten halvparten fra USA - de har kommet sterkt på banen de siste månedene). Lysbildene skulle innholde navnet på landet/staten, både skrift og tale, samtidig skulle elevene forsøke å illustrere hva som var spesielt for hver av dem.
Hos oss var det fem elever fra 2. og 3. trinn som fikk i oppdrag å lage lysbildene. De fikk raskt teken på å søke etter aktuelle utklipp fra clipart-basen i PowerPoint. Deretter brukte vi et nytt, gratis webbasert presentasjons- og publiseringsverktøy; Slidesix. Her kreves det som vanlig en registrering av epost. Slidesix gir oss muligheten for å laste opp presentasjoner i ulike formater (også 2007-versjon; .docx) eller importere f.eks. Google Docs.
Lyd legges til i etterkant (innebygd opptaksfunskjon).

Etter månedens arbeid har elevene nå mulighet for å høre hvordan andre land/stater uttaler og skriver Norge (i tillegg til de andre 19 landene/statene).


Ingen kommentarer: