fredag 25. april 2008

Kommentarer til månedens bidrag, april

Månedens oppgave var å synge, samt illustrere, sangen "I can sing a Rainbow". Denne sangen er ikke av de enkleste å fremføre, og våre elever hadde ikke hørt den før (heller ikke undertegnede). Kontaktlæreren for 3. trinn (bidragsyterne) kjente heldigvis til melodien og teksten (på engelsk). Det er alltid en utfordring å oversette slike sangtekster til norsk. Det blir liksom ikke like melodiøst, klassen klarte allikevel oppdraget med glans!
Samtlige elever har tegnet en regnbue i Paint, og noen av dem har også illustrert enkeltfargene som vi finner i regnbuen. For at våre venner i prosjektet skal kunne lære litt norsk, har vi også skrevet fargene på norsk.
Månedens publiseringsverktøy heter ShowBeyond, og er gratis å bruke. Også dette er et webverktøy, som så mange av de andre vi har brukt. ShowBeyond gir oss muligheten til å laste opp bilder fra pc (filopplaster - slik at vi merker alle bildene vi ønsker og henter dem opp i et lass), eller importere fra f.eks. Flickr eller Picasa. Totalt er det plass til 24 bilder i en presentasjon, men disse må være av jpeg-format (størrelsen er valgfri - det tar selvsagt lengre tid å laste opp større bilder). Forøvrig kan vi bruke presentasjoner i PowerPoint som grunnlag - da må vi først lagre den som jpeg, slik at hvert lysbilde blir et bilde.
Etter å ha lastet opp bilder, gis det mulighet for å arrangere dem i riktig rekkefølge og endre tiden hvor lenge hvert bilde skal vises (2 sek som default, men vi kan velge helt opptil 5 min). Det som er viktig å tenke på her, er at lydfilen vi vil koble sammen med bildene passer tidsmessig til hvor lang tid bildene totalt har fått. Dersom lydfilen er lengre enn bildesekvensen, kuttes lyden brått - det er altså bildene som bestemmer lengden på presentasjonen.
Vi har også denne måneden brukt Audacity for å gjøre opptaket av elevenes sang. Denne gangen skapte det en liten utfordring i forhold til koordineringen av midi-fila med melodien (som vi først hadde gjort opptak av i Audacity - direkte fra web) og elevenes følge med teksten uten å kunne høre melodien som da "satt i" headsettet. Etter flere opptak forsøkte vi å la en elev ta hodetelefonen på, slik at i alle fall hun fikk melodien på øret - mikrofonen bøyde vi ut mot klassen. Deretter måtte resten av klassen følge hennes fart og rytme - det gikk aldeles strålende;o)
Tusen hjertelig takk til 3. trinn og deres kontaktlærer for at det nok en gang ble et norsk bidrag med i Voices of the World! Nå gjenstår kun et oppdrag før vi tar sommerferie der.

Ingen kommentarer: