fredag 23. mai 2008

Tyssedal Barneskole, Odda, Norway

Skoleårets siste oppdrag er herved gjennomført. 1.-4. trinn skulle denne gangen ta farvel med alle sine venner fra Voices of the World. Oppgaven bestod i å si "Ha det!". I tillegg til å si "Goodbye" på sitt eget språk, måtte de også forsøke seg på de andre bidragsyternes språk. Totalt ble det 13 ulike "Goodbye's".

Ellers var oppdraget å ta bilder av skolen og uteområdet. Til hvert bilde skulle det knyttes til et "Goodbye". Forøvrig stod vi helt fritt til å velge publiseringsverktøy - blant alle de vi har prøvd ut i år. Vi valgte Voicethread, fordi vi da fikk muligheten til å utføre opptakene enkeltvis, og slippe å tenke på at det passet samtidig for alle klassene.

Før opptak fikk hvert trinn i oppdrag å øve inn Goodbye på tre språk. 1. trinn tok seg av engelsk, svensk og gresk. 2. trinn; spansk, austral-engelsk og urdu (Pakistan). 3 .trinn; tysk, nederlandsk og indonesisk. 4. trinn; fransk, libanesisk og estisk.

Elevene fikk muligheten til å lytte til hvordan frasene ble uttalt i det enkelte land, da alle først hadde laget en Voki (en virtuell karakter, med kun et ord innlest; "Goodbye"). Hver Voki ligger på nettsiden til VOTW (http://votw.wikispaces.com). Det var ikke lange tiden elevene trengte for å få til den rette uttalen - de uttalte faktisk frasene lettere enn undertegnede klarte;o)

Jeg må få takke nok en gang mine kjære bidragsyterne gjennom dette skoleåret. Uten deres stemmer hadde ikke Norge vært med i prosjektet. Jeg er kjempestolt over dem!

Ingen kommentarer: