mandag 5. november 2007

Inkorporasjon av web 2.0 i skolen


Undertegnede var på en internasjonal konferanse i Nottingham i slutten av oktober (reiserapporten min kan du lese her) - arrangert av British Council for eTwinning (europeisk, digitalt samarbeid mellom skoleklasser/lærere). Det som slo meg der, var den utstrakte bruken av web 2.0-teknologi - I SKOLEN- som den naturligste ting i verden. Her til lands så virker vi ennå noe nølende..., for hva med kildekritikk, evnen til kritisk skjønn og nettikette, for ikke å snakke om faren for overgrep eller identitetstyveri?


Jeg har nå satt meg som mål å inkorporere web 2.o-teknologi i min skole (og deretter resten av kommunens skoler), det betyr ikke at jeg skal forkaste all lærdom og kunnskap om å utvikle elevenes evne til kritisk skjønn, kildekritikk og nettikette - men heller tvertimot la dette være springbrettet for å utvise nettopp dette; Learning by doing. Til det trenger vi selvsagt en trygg atmosfære; vår digitale plattform (it's learning) kan i så måte være en arena for å teste ut hvordan våre publikasjoner kan oppfattes av andre (i første omgang bare klassen, siden resten av skolen, før hele siten/kommunen får se) - ved å reflektere over sine kommende publikasjoner kan den nødvendige evne opparbeides, deretter er veien kort til publisering på "verdensbasis" - i trygg forvissing om at produktet tåler alle manns øyne/ører.

Hva er web 2.0, spør du kanskje - er det bare et fancy uttrykk? Og hva er da web 1.0, og kommer det en web 3.0?
La meg ta dette i en forhåpentligvis strukturert (eller i alle fall numerologisk) rekkefølge:

Ja, vi har faktisk uttrykket web 1.0 (selv om ingen av disse "web-begrepene" står opplistet i noe leksikon/ordbok - av den offisielle/profesjonelle typen) - det er kanskje web 1.0 de fleste forbinder med Internett - eller www (verdensveven) som noen assosierer det med (nå sikter jeg stort sett til aldersgruppen 30-45, de som allikevel føler seg truffet, men befinner seg utenfor den oppgitte alderssonen får ha meg unnskyldt).
Internett var da et sted for produsenter og konsumenter (brukere) - der produsentene står for all produksjon av stoff (nyheter, leksika, salg av produkter/tjenester fra næringslivet, nettbanker osv) - de er den aktive part, mens konsumenter er den passive part (bortsett fra at de faktisk er aktive i sin søken etter informasjon/produkter/tjenester - og har i den forstand en viss interaksjon/produksjon). I den grad konsumenten kunne kalles for en aktiv part, var det stort sett forbeholdt debattfora/diskusjoner og selvsagt den gode gamle epost-tjenesten;o)

(Før vi nå kommer til web 2.0, så må det nevnes at vi sakte, men sikkert har karret oss oppover fra 1.0, desimal for desimal - konsumenten har stadig "tatt kontroll over områder" som tidligere var forbeholdt produsenten. Fra å kunne legge ut egne varer for salg (auksjoner, bruktmarked osv), legge inn artikler i bl.a. Wikipedia (et folkeleksikon - med moderatorer) og til å lage egne hjemmesider der man skrev om akkurat det en ville, og kanskje la ut et bilde eller to (hvis du klarte å hanskes med HTML-kodingen da).

Går vi da til det som populært kalles web 2.0, så innbefatter dette dagens tilgjengelige verktøy og funksjoner for konsumenten (ikke slik å forstå at de gamle nå er borte); f.eks. blog (logg på web - elektronisk dagbok), bruk av RSS feeds (la nyhetene komme til deg, i stedet for at du søker dem opp), podcast (i utgangspunktet lydsending - à la radio, men nå også med bilder etc.), youtube (publisere egne videoer), flikr(publisere egne bilder), myspace (ferdig hjemmeside, der en ikke trenger å kunne HTML-koding, hurra!) eller wiki's - her er det altså plutselig blitt produksjon - eller rettere sagt; begge deler - samtidig produsenter og konsumenter! Og det er hit jeg vil lose mine elever.

På den nevnte konferansen fikk jeg kjennskap til ulike publikasjonsverktøy - mye stiligere enn den nå nokså kjedelige PowerPointen (åh, kommer du med enda en PP så...!) bl.a. PhotoStory3 (gratis og nedlastbart program, men krever gyldig lisens på MO's operativsystemer) og Voicethread (gratis, nettbasert verktøy).
I etterkant av konferansen har jeg endatil fått utvidet mitt bekjentskap mht. til publiseringsverktøy - dette skyldes ene og alene nettverket jeg nå tilhører (deltakerne på konferansen har alle fått tilgang til et nettsted kalt "eTwinning Professional Developement" - ekslusivt for oss deltakere). Jeg nevner i fleng; Animoto, Voki, OneTrueMedia og TiVo - alle holder jeg på å teste ut. Jeg føler meg nesten som et barn som har fått en hel haug med nye, stilige leker;o)

Det er en ting jeg må ha klart i hodet fremover (som nå er litt fullt av entusiasme over de nye "lekene"), og det er følgende: Hvilke program/verktøy holder mål faglig, didaktisk og pedagogisk sett? Hva ønsker jeg at elevene skal oppnå ved å bruke dem - og IKKE misbruke dem, eller oppleve å bli misbrukt? Hvilke kompetansemål kan jeg knytte opp mot dette? Og sist, men ikke minst; hvordan kan dette skape læring hos elevene (langt utover den tekniske beherskelsen av dem)?
------------------------

Den tidligere produsenten står fremdeles på stedet hvil - lurer på hva fremtiden vil bringe, for en utvikling må vi vel se der også?

Og hva kan vi drømme om i et web 3.0? Iflg. nettstedet digi.no, ble det avholdt en IT-konferanse i slutten av oktober, som nettopp satte web 3.0 på dagsordenen. Jeg siterer:
"På foredragssiden kommer blant annet Geodata for å snakke om det de mener blir Web 3.0. IBM og Linden Labs har tidligere proklamert at 3D blir hovedelementet i web 3.0, mens Geodata mener web 3.0 blir en «GeoWeb», med en globus som nettleser" (http://www.digi.no/php/art.php?id=493209, publisert 19.10.2207).
Det ser ut som om vi har mye å glede oss til - selv om ikke alle er enige om at det egentlig vil komme et web 3.0...

So long...

2 kommentarer:

Per Arne Godejord sa...

Bra at du fikk opp denne bloggen!
Jeg gleder meg til å følge med etterhvert som du deler dine tanker og erfaringer med oss andre :-)

Mvh

Per A. Godejord

evarek sa...

Hei, Per Arne!
Tusen takk for at du pushet på meg!

Blir straks mer motiverende å skrive når jeg vet at du følger med;o)

Jeg skal prøve så godt jeg kan å legge ut stoff, både fra min lærergjerning i forhold til elever, men også i forhold til lærerne (IKT-jobben min)